Lehtimäki Tilausajot

Premium-tason kuljetukset vuodesta 1932.

Suomalainen kuljetusyritys

Lehtimäki Group on matkailualan yritysryhmä joka on kokonaan suomalaisessa omistuksessa. Yritysryhmään kuuluu tilausajoja laadukkaalla ja monipuolisella kalustolla tarjoava Lehtimäki Tilausajot sekä paikallisliikennettä Päijät-Hämeessä harjoittava Lehtimäki Liikenne.

Lehtimäki täyttää Avainlippu-merkin käyttöoikeuden  vaatimukset. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä merkki, joka kertoo, että tuote tai palvelu on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja se edustaa suomalaista työtä ja laatua.

Suomen lippu ympyrässä.

Asiakastyytyväisyys toiminnan keskiössä

Yrityksen toiminta perustuu ensisijaisesti asiakastyytyväisyyteen. Liiketoimintoja on asiakaslähtöisesti kehitetty ja monipuolistettu viime vuosien aikana huolehtien samalla kustannustehokkaasta toiminnasta kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Arvomaailma

Toimintamme ensisijaiset arvot ovat turvallisuus, luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja palvelun laatukokonaisuudessaan. Toiminnassamme tähtäämme taloudellisesti kestävään kehitykseen edistyksellisiä toimintatapoja suosien.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Esg

Toimintamme ensisijaiset arvot ovat turvallisuus, luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja palvelun laatukokonaisuudessaan. Toiminnassamme tähtäämme taloudellisesti kestävään kehitykseen edistyksellisiä toimintatapoja suosien.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Esg

Toimintamme ensisijaiset arvot ovat turvallisuus, luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja palvelun laatukokonaisuudessaan. Toiminnassamme tähtäämme taloudellisesti kestävään kehitykseen edistyksellisiä toimintatapoja suosien.

Laatulupaus

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Asiakastyytyväisyyttä mitataan saatujen palautteiden perusteella sekä satunnaisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimuksin. Kaikki palautteet käsitellään perusteellisesti ja asiakkaalle vastataan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti viimeistään viikon kuluessa. Mahdollista korjausta vaativat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuvan välittömän haitan. Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.